Dak & zinkwerk

De afvoer van regenwater dient zodanig te gebeuren dat er geen lekkages ontstaan welke overlast geven of de bouwkundige constructie kunnen aantasten.

Voor de aanleg van u dakwerk en hemelwaterafvoeren beschikken wij over enkele ambachtlieden, welke prachtige zink- en koperwerken kunnen uitvoeren tbv uw woning. Ook voor het benodigde dakwerk kunt u bij ons terecht.