Ventileren

Er verschillende systmen mogelijk voor het ventileren van uw woning tw;

Natuurlijke toevoer > mechanische afvoer

Hierbij wordt de benodigde hoeveelheid verse buitenlucht via de bouwkundige schil van uw wonng toegevoerd door bijv. roosters in de gevel of boven de ramen. De ventilatielucht wordt in de woon- en slaapruimten toegevoerd en via (de gang in) de badkamer en keuken door een elektrische ventilator uit de woning afgezogen. Ook bij deze systemen geldt dat ze voor iedere woning op maat uitgevoerd dienen te worden met de jusite hoeveelheden af te zuigen hoeveelheid lucht. Hierbij geldt het bouwbesluit als minimale eis.

Bij deze systemen is ook een optie mogelijk om is de warmte te onttrekken van de afgevoerde lucht en deze op te vangen in een warmtepomp boiler. Vraag hiervoor bij ons naar de mogelijkheden

Mechanische toevoer > mechanische afvoer (balansventilatie)
met of zonder Warmte-Terug-Win (WTW) systeem

Voor een beter binnenklimaat is het nog beter om de benodigde hoeveelheid ventilatielucht gecontroleerd  toe te voegen aan de ruimten kunnen we deze ook gecontrolerd weer af zuigen. Hierbij ontstaat ook de mogelijkheid om de in de lucht aanwezige warmte grotendeel in een warmte terug winunit WTW te onttrekken en af te staan aan de (koude) verse buitenlucht. Hiermee Gaat u zuinig om met energie.

Een dergelijk systeem dient correct ontworpen en ingeregeld te zijn.
In zomer bedrijf werkt een WTW unit minder prettig omdat de keolere lucht in een woning wordt opgewarmd door warme buitenlucht. In deze situatie wordt een zgn. By-pass toegepast, waarbij de WTW functionaliteit wordt uitgeschakeld.

Theoretisch bestaat er ook nog de mogelijkjheid van natuurlijke toevoere en natuurlijke afvoer, deze optie treffen we alleen nog aan in oude woningen, waarbij geen sprake is van een goede en ventialtie en evenmin van een prettig binnenklimaat.