Drinkwater

In onze europeese leefomgeving is schoondrinkwater van zelfg sprekend, maar dit dient ook zo te blijven. Ook voor een drinkwaterinstallatie geldt dat deze op de juiste wijze moet zijn ontworpen en aangelegd. Hiermee wordt het ontstaan van bijvoorbeeld legionella in uw installatie uitgesloten.

Laat ook de aanleg van uw drinkwater installatie daarom over aan de erkende installateur.