Alles wat je moet weten als je op daken gaat werken!

Werken op daken brengt significante risico’s met zich mee, en het is cruciaal dat zowel werkgevers als werknemers zich bewust zijn van de nodige veiligheidsmaatregelen en verantwoordelijkheden. Elk jaar gebeuren er ongevallen tijdens dak werkzaamheden, vaak met ernstige gevolgen. Daarom is het belangrijk om altijd goed voorbereid en opgeleid aan het werk te gaan.

Veiligheidseisen:

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is essentieel voor dakdekkers. Dit omvat valbeveiliging zoals harnassen en vanglijnen, helmen, stevige werkschoenen en handschoenen. Daarnaast zijn collectieve valbeveiligingsmaatregelen zoals stellingen, vangnetten en positioneringslijnen vereist. Lees hier meer over een positioneringslijnen aanleggen en het gebruik ervan. Een grondig werkplan en risicobeoordeling moeten voorafgaand aan elk project worden opgesteld. Bovendien zijn regelmatige veiligheidsinstructies en trainingen van cruciaal belang om werknemers up-to-date te houden met de nieuwste veiligheidsstandaarden.

Wettelijke voorschriften:

In Nederland dienen alle dak werkzaamheden te voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet en het Bouwbesluit, inclusief relevante Nen-normen zoals NEN 3104 voor valbeveiliging. Daarnaast is het belangrijk dat al het gebruikte materiaal en gereedschap regelmatig geïnspecteerd en gekeurd wordt om veiligheidsrisico’s te minimaliseren.

Praktische tips:

Controleer altijd de weersvoorspelling voordat je met dak werkzaamheden begint; slecht weer kan de risico’s aanzienlijk verhogen. Zorg voor goede communicatie met je team en gebruik altijd het juiste gereedschap voor de taak. Het is ook belangrijk om de werkplek netjes te houden en regelmatig pauzes te nemen om vermoeidheid te voorkomen.

Eerste hulp bij ongevallen:

Zorg dat er altijd een EHBO-kit aanwezig is op de werkplek en dat werknemers basistraining hebben ontvangen in eerste hulp bij ongevallen, met name die gerelateerd aan vallen van hoogte. Weet hoe je snel hulpdiensten kunt alarmeren in geval van een ongeval.

Onderhoud en nazorg:

Het onderhoud van je uitrusting en de nazorg van je werkplek zijn net zo belangrijk als de initiële voorbereidingen. Voor dakdekkers betekent dit dat gereedschappen en apparatuur systematisch moeten worden gecontroleerd op slijtage of defecten die de veiligheid kunnen compromitteren. Verder is het van cruciaal belang om na elke klus een grondige evaluatie van het werkgebied uit te voeren om ervoor te zorgen dat er geen risicovolle materialen of gereedschappen achterblijven die toekomstige werkzaamheden kunnen beïnvloeden. Zorg voor een routinecheck aan het einde van elke werkdag, waarbij alle materialen worden verzameld en veilig worden opgeborgen. Dit helpt niet alleen om de levensduur van de uitrusting te verlengen, maar verzekert ook dat de werkplek klaar en veilig is voor de volgende werkdag. Een georganiseerde en schone werkplek vermindert de kans op ongelukken aanzienlijk en zorgt voor een efficiëntere werkstroom.

 

Een veilige werkomgeving op daken creëren vereist toewijding en kennis. Het is essentieel dat alle veiligheidsvoorschriften strikt worden gevolgd en dat er voortdurend aandacht is voor het welzijn van alle betrokkenen. Door te investeren in veiligheid en voortdurende scholing kun je ervoor zorgen dat elke klus veilig en efficiënt wordt uitgevoerd. Lees hier meer over hoe je veiligheid tijdens het werk op daken kunt waarborgen met Kedge.