Basisinstallatie

Naast de wettelijk minimale voorziening van uw basis installatie stellen wij graag in goed overleg met de klant hat aantal gewenste wandcontactdozen en de positie hiervan vast. Hierin denken wij mee in het toekomstig gebruik van uw pand. Ook de gewenste manier van schakelen en dimmen wordt bijvoorkeur in een rechtstreeks overleg met de eindgebruiker vast gesteld. Op deze wijze wordt een optimaal gebruikersgemak van de installatie gerealiseerd.