Voor wie is BRL certificering de moeite waard?

Er is tegenwoordig heel wat te doen over zogenaamde BRL certificering. Op het ogenblik dat u er met uw bedrijf in bent geslaagd om een dergelijke certificering te bemachtigen brengt dat in de praktijk altijd de nodige voordelen met zich mee. Het belangrijkste voordeel gaat schuil in het feit dat u ten opzichte van niet alleen potentiële opdrachtgevers, maar ook toezichthouders duidelijk kunt maken dat uw bedrijf voldoet aan de eisen die betrekking hebben tot de betreffende BRL norm. In het bijzonder zijn de verschillende soorten BRL certificeringen gericht op de bouwsector. Bent u ook geïnteresseerd in BRL certificering en wilt u hier graag meer over te weten komen? Dan is dat perfect mogelijk hier op deze pagina!

Wanneer is een BRL certificering wettelijk verplicht?

In eerste instantie is het van belang om er rekening mee te houden dat een BRL certificering in bepaalde gevallen geen mogelijkheid, maar wel een verplichting kan zijn. Concreet geldt dit bijvoorbeeld voor de BRL SIKB 7000 norm. Deze norm is in het leven geroepen met betrekking tot (water)bodemsanering. Het is voor een bedrijf in de praktijk uitsluitend toegestaan om bodemsaneringen uit te voeren op het ogenblik dat de organisatie in kwestie BRL SIKB 7000 gecertificeerd is. Dit gezegd zijnde is het zo dat BRL certificering lang niet altijd verplicht is. Betekent dit dat u in dat geval de certificering niet moet overwegen? Absoluut niet. Ook niet-verplichte BRL certificering brengt in de praktijk immers diverse voordelen met zich mee.

Niet verplichte BRL certificering

Het is in de praktijk dus zo dat BRL certificering lang niet altijd over een verplicht karakter beschikt. Is er geen sprake van een verplicht karakter? Ook dan kan het nog steeds interessant zijn om te overwegen om het certificaat te behalen. Neem nu als voorbeeld het BRL SVMS-007 certificaat. Het betreft hier een certificaat welke is opgenomen in de zogenaamde gunningscriteria van publieke opdrachtgevers. Dit in het kader van maatschappelijk verantwoord inkopen. Heeft u ervoor gekozen om dit type van BRL certificering af te sluiten? Dan zult u in de praktijk altijd kunnen vaststellen dat dit heel wat extra commerciële mogelijkheden met zich meebrengt.

Hoe een BRL certificering verkrijgen?

In de praktijk kan er worden vastgesteld dat elke BRL certificering over diens eigen specifieke vakgebied beschikt. Dit zorgt ervoor dat er steeds rekening moet worden gehouden met een verschil in BRL SIKB certificeringen. Wilt u op een zeker ogenblik een bepaalde BRL certificering behalen? In dat geval zult u daarvoor een zogenaamde audit moeten aanvragen. Slechts wanneer de audit over een positief eindresultaat beschikt is het uiteraard mogelijk om daadwerkelijk de BRL certificering te verkrijgen. Is dat niet het geval? Dan kunt u de pijnpunten aanpakken en vervolgens een nieuwe audit aanvragen. Hoe dan ook mag het duidelijk zijn, de beschikking hebben over BRL certificering zorgt ervoor dat u in de praktijk altijd kunt rekenen op tal van verschillende voordelen. Ook wanneer deze niet bij wet is verplicht kan het dus zeker de moeite waard zijn om BRL certificering te overwegen.

Certificering nodig? Normeccertification.nl stuurt u binnen één werkdag een offerte op maat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *