(Wanneer) gaat de Wet Kwaliteitsborging in de bouw door?

De jaren voorbereide plannen om een nieuwe Wet in te voeren en daarmee de positie van de bouwconsument te versterken, de zgn. De wet kwaliteitsborging in de bouw is sinds de behandeling in de Eerste kamer op 4 juli op de langere baan geschoven.

De behandeling door de tweede kamer voor de invoering van de wet private kwaliteitsborging voor het bouwen was op 21 februari 2017. De tweede kamer stemde in met de invoering in januari 2018. Op 4 juli 2017 was de plenaire behandeling van het voorstel in de Eerste kamer. Over enkele punten in de nieuwe Wet waren er nog onduidelijkheden en zorgen waardoor de minister van Binnenlandse Zaken dhr. Plasterk verzocht de stemming over de invoering van de Wet aan te houden. Dit betekent dat het toekomstige nieuw kabinet de Wet opnieuw door de tweede als ook de eerste kamer zal moeten loodsen.

Is het wel zo erg dat het waarschijnlijk wat later ingevoerd wordt?

Er is veel over gesproken, geschreven en gelobbyd. Voor en tegenstanders die ieder zo hun eigen mening en belangen uiten, verdedigden en of behartigden. De Gemeenten die een stuk van hun werkzaamheden en bouwleges weg zien vallen, Bouwmanagementbureaus die kansen zien, Bouwers die veel administratie op zich af zien komen enzovoorts.

Eigenlijk weten we allemaal nog niet precies wat de Wet precies voor ons gaat betekenen. Wat wel duidelijk en waar ook bijna iedereen het over eens is, is dat bouwen volgens de huidige voorschriften en regels, beter gecontroleerd en op een andere manier geborgd moet worden. Het huidige systeem voldoet niet meer.

Nu de invoering van de Wet op de langere baan geschoven wordt hebben alle betrokken partijen wat meer tijd om zich beter voor te bereiden. De overheid gaat op een aantal onderdelen in de Wet nog eens kijken wat er aangepast kan worden zodat iedereen in de Tweede en Eerste kamer er zich in kan vinden. Gemeenten krijgen meer tijd om te bekijken wat het voor hun organisatie inhoud en wat het met de leges kosten doet.

De overheid heeft meer tijd voor het optuigen van een instantie die de te gebruiken instrumenten en private kwaliteitsborgers gaat registreren en of certificeren. Toekomstige private kwaliteitsborgers krijgen meer tijd om zich goed voor te bereiden en bij te scholen voor de certificering. Bouw software ontwikkelaars hebben wat meer tijd om praktische tools te ontwikkelen waarmee e.e.a. geregistreerd kan worden. Bouwers en toeleveranciers kunnen gaan experimenteren en proeven doen met kwaliteitsborging.

Veel bouwondernemingen hebben al een systeem om te borgen dat aan de wettelijke bouw eisen en regels voldaan wordt, of zijn hiermee al mee aan het experimenteren.  Veel bouwers willen (of de wet er wel of niet komt) zichzelf gaan onderscheiden door (kwaliteit) aan te tonen en te bouwen volgens de wettelijke eisen en regels en contract met de opdrachtgever. De wil is er ook bij veel bedrijven die nog niet zover zijn. Zij beseffen dat ze aan moeten haken en anders in de toekomst afhaken.

De invoering van de nieuwe wet kwaliteitsborging zal voor de bouwbranche een positief effect hebben op de bouwkwaliteit. In de voorbereiding van een bouwproject wordt dan intensiever gecontroleerd en de intensievere controles tijdens de uitvoering op de bouwlocatie door de private kwaliteitsborgers ten opzichte van de oude controles door de gemeente zal aan de bouwkwaliteit positief bijdragen. De verwachting is dat het niet kostenverhogend zal werken doordat faalkosten verminderen.

(Wanneer) gaat de Wet Kwaliteitsborging in de bouw door?

Gaat het door: Hoogstwaarschijnlijk wel.

Wanneer: Dit is aan de nieuwe (toekomstige) regering. Vinden ze het belangrijk genoeg om de Wet snel in te voeren of hebben ze andere prioriteiten. Waarschijnlijk op zijn vroegst 1e kwartaal in 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *