Preventiemedewerkers

Wat doet een preventiemedewerker? Een preventiemedewerker houdt de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf in de gaten. Hij is pro-actief en preventief bezig, en zorgt daardoor voor het voorkomen van persoonlijke ongevallen, ziektes en calamiteiten. Zo kunnen bedrijfsrisico’s geïdentificeerd en weggenomen worden voordat er zich een incident voordoet. Het gaat bijna altijd om een medewerker van het bedrijf die naast zijn hoofdtaak ook de taak van preventiemedewerker uitvoert. Hij of zij heeft inzicht in de eisen van de Arbo-wet en brengt de veiligheid binnen zijn bedrijf op een niveau dat aan die eisen voldoet. Het is voor elke bedrijf verplicht om minimaal één preventiemedewerker in dienst te hebben.

Wat een preventiemedewerker doet

De kerntaken van een preventiemedewerker zijn: risicoinventarisatie, adviseren van de OR en uitvoering van verbeteringen. De medewerker is verantwoordelijk voor het opstellen van een inventarisatie van de risico’s binnen het bedrijf. Hij gaat na welke werkmethoden en faciliteiten veilig genoeg zijn, en welke toe zijn aan verbetering. Daarover rapporteert hij aan de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging en doet aanbevelingen om het bedrijf veiliger te maken. In overleg met de OR voert de preventiemedewerker vervolgens verbeterende maatregelen door.

Trainingen volgen om preventiemedewerker te worden

Het is verstandig (maar niet wettelijk verplicht) voor een preventiemedewerker om een gespecialiseerde cursus op het gebied van veiligheid te volgen. Daarmee heeft hij een solide basis om risico’s te ontdekken en de juiste maatregelen voor te stellen en uit te voeren. Een training voor preventiemedewerker duurt niet lang en omvat alle theoretische bagage die de medewerker nodig heeft om zijn nieuwe taak adequaat uit te voeren.

Selectie van een preventiemedewerker

In principe kan elke werknemer van een bedrijf preventiemedewerker worden. Als ondernemer kan jij personeelsleden benaderen om de taak van preventiemedewerker op zich te nemen. Kies dan bij voorkeur iemand uit die stevig in zijn schoenen staat, gewaardeerd wordt door een groot deel van het personeel en bekend staat als makkelijk te benaderen. Er is toestemming nodig van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om

2 thoughts on “Preventiemedewerkers”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *